Thursday, December 27, 2012

Monday, December 3, 2012

Targalt tarbijaleSOOVITUSLIKUD ABIMATERJALID
TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI
KODUNDUSE OSA ETTEVALMISTAMISEKS


Tarbijakaitseameti kodulehekülg www.tarbijakaitseamet.ee
Valik > Tarbijale
Teemad: Kuidas esitada kaebust, Puudusega toote tagastamine, Tarbija õigused ja kohustused,
Ebaausad kauplemisvõtted, Kauba märgistus, Ohutus, Rõivad, jalatsid, Toidukaubad.
Tallinna Tarbijakaitse portaal: Kaupade ostmine http://www.tallinn.ee/est/tarbija/http-www.tallinn.eeest-
tarbija
Noore tarbija meelespea http://www.tallinn.ee/tarbija/g7001s50196
Säästva ja tervikliku elustiili portaal www.bioneer.ee Valik > Eluviis >Tarbimine: Pakendi
teemalised artiklid
Märgistus:
• Pakenditeatmik (märgistus, mis on pakend):
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1092872/Pakenditeatmik.pdf
• Millest räägib sulle toidu pakendimärgistus?
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/Pollumajandus_ja_toiduturg/2009/Eesti_toit/toidum_rgistus.pdf
• Kvaliteedimärgised http://www.roheline24.ee/et/tarbimisjuhised/kvaliteedimaergised
• Toidumärgid http://www.epkk.ee/toidumargid
• Õiglane kaubandus http://www.fairtrade.ee/
• Voldik: Tunne oma toitu. Mida tähendavad levinumad toidumärgid. Välja antud
Põllumajandusministeeriumi (www.agri.ee) poolt.
• Kodumasinate energiamärgistus https://www.energia.ee/et/kokkuhoid/energiamargistus
Toidu ohutus:
• Toitumine.ee kodulehelt: Toidu ohutus: http://www.toitumine.ee/avalehekulg/

Tuesday, February 7, 2012

Sunday, February 5, 2012

Päikesepits


Proovisin tenerife- ehk päikesepitsi tehnikat. Pikapeale tuleb vilumus lõngu mööda pulki vedada. Natuke raskem oli helkurpaelaga, sest see oli karmim kui lõng ja kippus end ringilt maha lööma.
Aga jälle läbi proovitud, pruunide osas üks mõte ka idanemas.


Helkurprossid.

Hoidiste e-raamat

E-raamat võrguväljaandes Calameo.
Teemaks hoidistamine.

Thursday, February 2, 2012