Thursday, December 27, 2012

Monday, December 3, 2012

Targalt tarbijaleSOOVITUSLIKUD ABIMATERJALID
TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI
KODUNDUSE OSA ETTEVALMISTAMISEKS


Tarbijakaitseameti kodulehekülg www.tarbijakaitseamet.ee
Valik > Tarbijale
Teemad: Kuidas esitada kaebust, Puudusega toote tagastamine, Tarbija õigused ja kohustused,
Ebaausad kauplemisvõtted, Kauba märgistus, Ohutus, Rõivad, jalatsid, Toidukaubad.
Tallinna Tarbijakaitse portaal: Kaupade ostmine http://www.tallinn.ee/est/tarbija/http-www.tallinn.eeest-
tarbija
Noore tarbija meelespea http://www.tallinn.ee/tarbija/g7001s50196
Säästva ja tervikliku elustiili portaal www.bioneer.ee Valik > Eluviis >Tarbimine: Pakendi
teemalised artiklid
Märgistus:
• Pakenditeatmik (märgistus, mis on pakend):
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1092872/Pakenditeatmik.pdf
• Millest räägib sulle toidu pakendimärgistus?
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/Pollumajandus_ja_toiduturg/2009/Eesti_toit/toidum_rgistus.pdf
• Kvaliteedimärgised http://www.roheline24.ee/et/tarbimisjuhised/kvaliteedimaergised
• Toidumärgid http://www.epkk.ee/toidumargid
• Õiglane kaubandus http://www.fairtrade.ee/
• Voldik: Tunne oma toitu. Mida tähendavad levinumad toidumärgid. Välja antud
Põllumajandusministeeriumi (www.agri.ee) poolt.
• Kodumasinate energiamärgistus https://www.energia.ee/et/kokkuhoid/energiamargistus
Toidu ohutus:
• Toitumine.ee kodulehelt: Toidu ohutus: http://www.toitumine.ee/avalehekulg/